הבתק והנתק - המלחמה על הדרכים וניתוק הרצף הטריטוריאלי - סוף מרס ?1948?