מבצע "יואב" (עשר המכות) 5ו?22-? באוקטובר ?1948? ביצוע מול תכנון