מבצע "חמץ" ?30-27? באפריל ?1948? ומתקפת אצ'יל במנשיה ?28-25? באפריל 1948