גבולות תכנית החלוקה ?(1947)? וגבולות הסכמי שביתת הנשק ?(1949)?