יעקב מרקוביצקי - הגח"ל- גיוס חוץ לארץ במלחמת העצמאות

יעקב מרקוביצקי הגח "ל- גיוס חוץ לארץ במלחמת העצמאות הטור ילוצינ של םישדחה נתן אלתרמן םילועה '' , אחל לש מן םתחילש הגח"ל" תא , המתאר ראתמה את " , 1 ל שליחתם " חגה ןמ של לחא העולים '' , ןמרתלא החדשים ןתנ לש ניצולי השואה , א ךונךב , שאך " הגיעו עצבמב לנמל ( ןורטל חיפה לש , מהאונייה ףלשה תודש אל שדות לא היינואהמ השלף של , הפיח לטרון למנל ( במבצע ועיגה " ךאש בךנוך , האושה א , 25 תואמצעה 26- במאי תמחלמב , ( 1948 משקף הלא םילוע את ההד לש הציבורי םתוברועמל למעורבותם ירוביצה של דהה עולים תא ףקשמ אלה במלחמת 1948 ( , יאמב העצמאות -26 והשתתפותם בקרבות . . תוברקב םתופתתשהו מספרן אנייה מתנוררת הואירראל רציף הנמל , וחיכתה ברציף לו מרלרת ברמות אוטו צבאי וסמל . היא את שמו בחותמת הטביעה , היא השליכה בגריו אל השק , ושבועה נוראה היא השביעה לקולו של הגשם הרק . ונראהו זוחל או כורע , או עומר עם צלחת בתור , תרע , ללא בית ורע קר ללחום את מלחמת הררור . עור הארץ הזו לא נתנה לו לא יריר , לא פינה למקלט , לא שמחה מן האלף חללו אשר לנו היו למתת . לא , כי רק את חייו פליטי חרב הוא קיבל על החוף מירה , אבל את חייו , אי ב...  אל הספר
העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור