מבצע "רוורב?,"? פילו0 דרך בנחל לבן (אלאבייד) לפני כיבוש עוג יא (ניצנה)