יגאל ידיו - קצין המבצעים של ה"הגנה" וצה"ל (מימין?,(? יעקב דורי - רמטכ"ל מלחמת העצמאות (במרכז?,(? יגאל אלון (פ"קובי?- (\? מפקד הפלמ"רו, מפקד מבצע "יפתרו" ומבצע "דני" ומפקד חזית הדרום (משמאל)