מבצע "וקורב" - שבו"ם מצרים piui ישראלי בעוג י ה (ניצנה)