מבצע "יואב" ?0 -?ו>לת תותחי 65 מ"מ (נפוליונצ י ^ים) בהתקפה טל באר־שבע