משוריין ע1ל האצ"ל בפריצה למנשיה (בחץית - סמל הארגון ו0י0מתו)