שלט ר?0.?תרי?1;? על סכנת צ>י9ות של ערבים בגבול תל־אביב-יפו