ח"ל' צה"ל בעמדה בשכונת ימין משר, (ברקע - חומת העיר העתיקה ומגדל דוד)