מחסום יהודי בירושלים (ברקע - בית החולים ?(lp>ulK.n?