ץ;כח יו/גרב 1 בקרב אלגזלכיר; לשלישי ?6-5)? ביועי ?(1948? חעררו: 'ג1גז1ו/ הישובים יוערב"מ כתוביט באגליי;