לאבד את הצפון : מדינות ערב והגליל במלחמת 1948 - גיא מעיין

לאבד אתהצפון : מדינות ערב והגליל במלחמת 1948 גיא מעיין ספרים ומאמרים רבים נכתבו בשנים האחרונות על מלחמת , 1948 אולם מעט מאוד משפע זה הוקדש לחזית הצפון . במיוחד הוזנחה ההתייחסות לנקודת המבט הערבית במלחמה זו . אמנם , גל פורה של מחקרים המציגים באור שונה את יחסי ישראל-ערב נוצר בעקבות פתיחת ארכיונים , שבירת הקונצנזוס ההיסטוריוגרפי , ושיטות מחקר חדשות . אולם מעט מאוד נכתב על הגליל , מנקודת המבט של האסטרטגיה הערבית . שאלת פלסטין במערכת הבין ערבית עד מאי 1948 נדונה בעבודתו החשובה של אברהם סלע . גם היחסים המורכבים בין היישוב ( ולאחר מכן מדינת ישראל ) לבין עבר הירדן , בתקופה הנדונה , זכו להיחקר בהרחבה ; וכן גם יחסי ישראל-סוריה מ 1949 ואילך ובמיוחד סוגיית "החמצת השלום" ויוזמת הנשיא הסורי חסני , אלזעים . לגבי לבנון נבחנו הקשרים עם הממסד הדתי והאופוזיציה למשטר . ברם , דומה כי בכל הנוגע לחזית הצפון המחקר נעשה אגב אורחא , והוא אינו ממוקד . מאמר זה ינסה למלא את החסר . מאמר זה מנסה להציג את אירועי המלחמה מנקודת מבטן של סוריה ולבנון , אשר האחריות על חזית הצפון הוטלה עליהן , אם בעקיפין ( על ידי הפעלת ג'...  אל הספר
העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור