מבנה הפיקוד ויחסי הכפיפות של הכוחות הערביים, עד ל־?*14.5.48?