הנהגת ערב" ג1בריה: נאיף נ1ברי, כאמל ג1ברי וצודק 1 ג1ברי