המלחמה על הערים המעורבות בצפון הארץ - תמיר גורן

המלחמה על הערים המעורבות בצפון הארץ תמיר גורן 9 תח דבר החלטת האו"ם על חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות , יהודית וערבית , ביום 29 בנובמבר , 1947 כללה את הערים המעורבות טבריה , צפת וחיפה בתחומה של המדינה היהודית . בעקבות החלטת האו"ם על חלוקת הארץ פרצו סכסוכי דמים בץ שני הצדדים , היהודי והערבי , ונמשכו עד מועד פלישת צבאות ערב ב 15 במאי . 1948 סכסוכים אלה מכונים גם "מאורעות . " 1948-1947 אחד המוקדים המרכזיים של מלחמה זו היה המאבק שהתחולל בערים המעורבות . צליפות והתקפות ירי , החדרת מכוניות תופת לשטח היריב ופיצוצן , התקפות על שכונות ספר ורבעים מבודדים - אלה אפיינו את הפעולות האלימות בערים המעורבות . עד מהרה התייצבו בתוך הערים קווי חזית שסימנו את הגבול בין האיזור היהודי לאיזור הערבי . החיץ בין הצדדים הבליט את קיומו של ספר עירוני , שלאורכו ניטשו מעשי האיבה . פעולות איבה אלה תכפו לקראת מרס , 1948 והיתה להן השפעה רבה על האוכלוסייה משני צדי המתרס . בשתיים מן הערים הנזכרות ; בצפת ובמידת מה בטבריה , ניכרה נחיתות גיאוגרפית צבאית של היישוב היהודי , שהיקשתה על עמידתו בפני הכוח הערבי המקומי . מצבן הקשה של ...  אל הספר
העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור