רכב צבאי סורי vjwi בדרום הכנרת (ברקע - הריסות העיירה הנגוועוה צמרו ?[noo]?