מלחמת העצמאות בצפון - דני הדרי

מלחמת העצמאות בצפון דני הדרי כוחות צה"ל בצ 9 ון - הקמתם , התארגנותם והרכבם האנוש' חמש חטיבות השתתפו במערכות מלחמת העצמאות בצפון והן : "גולני" ( חטיבה , ( 1 "כרמלי" ( חטיבה " , ( 2 יפתח פלמ"ח" ( חטיבה , ( 11 חטיבה , 7 חטיבת "עודד" ( חטיבה . ( 9 להן יש להוסיף את היישובים הכלולים במרחבים שבהם נלחמו החטיבות , אם כחלק אינטגרלי שלהן ואם כמקור לכוח אדם , פיקודי במקרים רבים , וכן כמקור לתגבורות בשעת הצורך . בשלבי המלחמה הראשונים היו יחידות החי"ם כלולות בנפות הכפופות לחטיבות ; יותר מאוחר הן אורגנו בגדודים שהיו כפופים למחוזות , שבאו תחת הנפות . ס " לבנונ " ' ל"גולני " ו " כרמל " ' השם "לבנוני" מופיע לראשונה בראשית שנת תש"ה ( סוף , ( 1944 כאשר נערכה ריאורגניזציה של מבנה ה"הגנה" על פיה חולקו אזורי הפיקוד של ה"הגנה" לשלושה מחוזות עירוניים : חיפה , תל אביב וירושלים ; ולשלושה גלילות או שלוש נחלאות כפריות : "לבנוני" — הגליל הצפוני , "אלכסנדרוני" - הגליל התיכון , ו"גבעתי" - הגליל הדרומי . משה מונטג ( מן ) מונה למפקד "לבנוני . " על פי חלוקה זו , נחלת "לבנוני" לא כללה את חיפה , הקריות והגליל המערבי ; כל ...  אל הספר
העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור