0בלה ?0 :4?דר הכוחות בחזית ?^H^^>- ^^H? באמצע אוקטובר 1948