ג1בלה ?iu'n.11 a.? הצבאי הצ'כ' לישראל - כוונות, ביצוע ועיתוי