נושאת ברן מצרית, שלל ?mpn>? באר־שבע (על הדופן 0מל הצבא המצרי וגם 0מל חזית הדרום)