תותח ?2 5? פאונד מתנ"ע מצרי ן?\0?ש במג דל (אשקלון)