תותח 65 מ"מ (נפוליונצ ייק?,(? מתותחי צה"ל הראשונים, בעת הרעשת באר־ע1ב?1/? במבצע "מע1ה"