עמיצור אילן - יחסי כוחות ומוכנות למלחמה: צה"ל הצבאות הערביים בתש"ח

עמיצור אילן יחסי כוחות ומוכנות למלחמה : צה " ל הצבאות הערביים בתש "ח מבוא : בעיות בהערכת ירו 0 י הכוחות במלחמת העצמאות היחס בין גודל האוכלוסיות של העולם הערבי ושל ישראל ב , 1948 והנתונים הפורמאליים של סדרי הכוחות , כפי שהיו ידועים בראשית המלחמה , העניקו לכאורה יתרון צבאי לערבים — אולם צה"ל הוא שניצח במלחמה זו . הטענה המקובלת , כי "החלש ניצח את החזק" מקפלת בתוכה סתירה , שכן מעצם ההגדרה של "חזק" ו"חלש" משתמע כי החזק הוא שגובר על החלש ממנו . השאלה היא , היכן היו שורשי היתרון או החולשה של הצדדים ; דהיינו , במה , מתי וכיצד היה צה"ל חזק יותר ? הניתוח המעודכן מעלה , כי בחשבון המצרפי של העוצמה הצבאית שהופעלה בשדה הקרב בצומתי ההכרעה של המלחמה , צה"ל אכן היה חזק מן הצבאות הערביים וגבר עליהם . בעיות בבימות הגורמים ביח 0 י הכוחות בהערכת יחסי הכוחות במלחמת העצמאות יש גורמים שקל יחסית לכמת אותם , ואחרים שקשה לכמתם . קל , יחסית , לציין את גודל הגייסות ולמנות את אמצעי הלחימה שהיו בידי כל צד , אולם קשה לכמת את העוצמה שיכלו הצדדים להפיק בפועל מאמצעי הלחימה שברשותם . להיבט זה יש חשיבות מיוחדת במלחמה הנד...  אל הספר
העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור