המתווך מג1עם האו"ם - הרחן ברנאדוג1 (במרכז?,(? ממלא מקומו - ראלף ב*גץ י (משמאלו?,(? שר ?/0/1?ץ ?7u!m? שרת (מימינו)