רו0ן סלאמה, מ9קד החטיבה המערבית של ה"גייהאד הקדוש"