משבר הש"רות: שלל יהודי בידי לוחמים ?//?רבים בנבי דניאל