שלבי סלחמת־העצמאות: 29 בנובמבר ?20 - 1947? ביולי 949ר