מבוא - אלון קדיש

מבוא אלון קדיש ההיסטוריה של מלחמת העצמאות של מדינת ישראל אינה רק היסטוריה צבאית , והיסטוריה צבאית איננה רק ההיסטוריה של המהלכים הצבאיים . לא רק מהסיבה , הפרוזאית כל כך , שהפעילויות האנושיות שאינן לחימה לא נפסקות במהלך המלחמה , אלא משום שפעילויות אלה מושפעות מהקרבות ומשפיעות על מהלכם . ממטרותיה של אסופת מאמרים זו : לשרטט מחדש את מפת המחקר של מלחמת העצמאות , בראייה היסטורית רחבה — שרטוט שנמצא בו גם סיכום למחקר הקיים , וגם זיהוי נושאים ותחומים למחקר עתידי . אין — ולא הייתה — בהכנת האסופה משום יומרה להכתיב , אקס קתדרה , נושאים למחקר . במהלך העריכה זוהו נושאים המצריכים עיון או עיון מחדש , ונעשה ניסיון לעודד חוקרים לטפל בהם , אך לא לכל נושא נמצא חוקר , ולא כל נושא נמצא בדיעבד בר הכלה במסגרת של מאמר . כך , לדוגמה , לא נמצא חוקר לאירועי חזית התיכון במהלך הכנת האסופה , ובדיעבד התברר שחקר העיתונות היהודית מתקופת המלחמה מצריך מחקר נרחב בהרבה משהוערך בתחילה . מאידך , כתוצאה ישירה של היוזמה להכנת האסופה , נכתבו מספר מחקרים חדשים על נושאים שהוגדרו באמצעותה , כמו למשל מחקרו של אהרון קליין על השבויים ...  אל הספר
העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור