מלחמת העצמאות תש"ח-תש"ט דיון מחודש

ע / רך : אלון קדיש מלחמת העצמאות תע " 1 ח - תע 0 " 1 דיון סחודש עורך : אלון קדיש מלחמת העצמאות תש " ח - תש " ג 1 דיון מחודש עורך : אלון קד'ש חלק א'  אל הספר
העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור