עטלפון לבן־שולים Pipistrellus kuhli

עטלפון לבן שולים Pipistrellus kuhli עטלף ממשפחת נשפומים , Vespertilionidae - השכיח בעטלפי החרקים בארץ , בזכות משכנו : אין הוא חי במערות כיתר העטלפים ( המערות אוידו ברעל נגד עטלפי פרי , ( אלא בנקרות עצים ובעליות גג של צריפי עץ . משקלו 6 גראם . קרום התעופה כולל גם את הזנב כולו . בשולי הכנף פס בהיר . נפוץ בארץ בכל האזור הים תיכוני ובשוליו . המועילים מאוד לחקלאות בהשמידם את החמורים במזיקים - עשים . כיום נותרו בארץ רק 7 מיני עטלפי חרקים שכיחים , ו 20 מינים נמצאים בסכנת הכחדה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור