ביבליוגראפיה נבחרת

ביבליוגראפיה נבחרת ההיסטוריוגראפיה המדינית דיפלומאטית של מלחמת העצמאות התבססה עד שנות השבעים על ספרות כת הזמן וכעיקר על ספרי זכרונות למיניהם ועל ראיונות בעל פה . רק לקראת סוף שנות השבעים החלו להיחשף מסמכים רשמיים הנוגעים לתקופה זאת , ראויים לציון המסמכים הרבים שהותרו לפרסום ולעיון בארכיון הלאומי של ארצות הברית בוושינגטון ( U . S . National Archives ) וסניפיו השונים . כעיקר הספרייה של טרומן באינדפנדנס , מיזורי , וסניף הארכיון כסוטלנד . מרילנד . חלק ממסמכים אלה ראה אור בקובץ ; 1- 'RUS ^ בארכיון הציבורי הבריטי , Public Record office לונדון . שצילומי מסמכיו מצויים בגנזך המדינה ; בארכיון האו"ם כמנהאטן , ניו יורק ; ובארכיונים הישראליים : הארכיון הציוני המרכזי . גנזך המרינה . ארכיון הכנסת , הכולל את הפרוטוקולים של מועצת המדינה הזמנית ( אפריל 194 X -ינואר 11944 ודברי הכנסת ער יולי ; 1949 וכן ארכיונים ציבוריים ופרטיים . ההיסטוריו גראפיה המדינית דיפלומאטית של מלחמת העצמאות נחלקת אפוא כבירור כין זו שנכתבה כעיקר על סמך "מקורות גלויים" שונים לבין זו , הנמצאת בראשיתה , הנשענת בעיקר על חומר ארכיוני ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור