מבצע "חו1־ב?."? למעלה-שלב אי ו ההסחה ברצועת עזה וכיבוש הזרוע המזרחית; משמאל למעלה-שלב בי! ההסחה על־ידי חדירה לסיני וההתקפה העיקרית על עזה; משמאל למטה-שלב גי י ההתקפה על רפיח והתכנית לכיבוש עזה.