מול מחנות רפיח. כוחות צה"ל לא הצליחו בנסיונס לפרוץ למחנות רפיח ולכבוש את צומת רפיח בינואר ?.1948?