המצב המדיני והאסטראטגי אחרי המבצעים הצבאיים

המצב המדיני והאסטראטגי אחרי המבצעים הצבאיים דיוני העצרת הכללית כל מתקפות צה"ל באוקטובר — 1948 מבצע "יואב , " מבצע "ההר" ומבצע "חירם" — התנהלו בעיצומם של דיוני העצרת הכללית השנתית של האומות המאוחדות , שנפתחה בפריס ב 21 בספטמבר . 1948 עצרת זו דנה בין השאר גם בבעיית ארץ ישראל , ובמרכז הדיון עמדה תכנית ברנדוט כהצעה חדשה לחלוקת ארץ ישראל , במקום החלטת העצרת מ 29 בנובמבר . 1947 בדיוני העצרת התברר , שבריטניה תומכת בעקביות בתכנית ברנדוט וגם משלחת ארצות הברית , בראשות שר החוץ שלה הגנרל גיורגי מרשל , מגלה נטייה לתמוך בה , בבקשה להמשיך לקיים את מעמדה של בריטניה במזרח התיכון ולאפשר לה להשתמש במרחב הגיאוגראפי הרצוף שמהווים עבר הירדן המזרחי , הנגב הארץ ישראלי וחצי האי סיני כבבסיס אסטראטגי בריטי בעל שני מוצאים לים — מוצא לים סוף בדרום ומוצא לים התיכון בצפון . לאור מצב עניינים זה אפשר להבין מדוע נמתחה ביקורת כה עזה במוסדות האומות המאוחדות על מבצעי צה"ל בדרום הארץ , בנגב ובפרוזדור ירושלים — מבצע "יואב" ומבצע "ההר" — שנועדו במתכוון לטרפד את תכנית ברנדוט ולמנוע את הגשמתה . לאחר תום מבצע "יואב" נתמנתה ו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור