מבצע "יואב?:"? תכנית המבצע ומהלכו ?22-15)? באוקטובר ?.(1948?