שדה אברהם, מנחת שהוכשר כ־50 ק"מ מצפון לאילת במארס 1949 כדי לסייע לחטיבת הנגב ולחטיבת גולני במסען דרומה.