מבצע "ברוש" י גדודים 22 ו־23 של חטיבת כרמלי צלחו את אגם החולה ואת הירדן מדרום לאגם ותקפו את המערך הסורי המוגן ממזרח לירדן.