מבצע "ברוש" בגליל העליון המזרחי ?18-9)? ביולי ?.(1948?