קיבוץ בארות יצחק בנגב המערבי לאחר התקפה גדודית מצרית ב־15 ביולי ?,1948? שנהדפה על־ידי אנשי הקיבוץ והגדוד השביעי של חטיבת הנגב.