?ידרך מרמה?."? פתיחת ציר לירושלים ששחרר את העיר כליל מאימת המצור החלה בסוף מאי 1948 על־ידי גייפי סיור ממזרח לבית סוסיך. ביוני הוחל בהכשרת הדרך. מבצע "דני" הרחיב את המעבר הצר של "דרך בורמה" דרומה.