הדרך אל העיר: כוחות צה"ל בכפר ענה בגזרה המערבית, לאחר כיבושו במבצע "דני" ?17-9)? ביולי ?,(1948? בתקופת "עשרת הימים?."? המאמץ העיקרי של המבצע נועד לעצב מסדרון אל ירושלים העברית דרך כביש לטרון-שער הגיא-קסטל.