מח"ל (מתנדבי חוץ לארץ)

מח"ל ( מתנדבי חוץ לארץ ) מניעי ההתנדבות ומקורותיה המספר הכולל של אנשי מח"ל הגיע ל 4 , 500 מתנדבים , רובם המכריע ( אם גם לא כולם ) היו יהודים , אזרחי ארצות הברית , קנדה , דרום אפריקה , אוסטרליה , אמריקה הלטינית , מערב אירופה וסקנדינוויה . יש לציץ , שמחמת שיבושי ארגון לא כל המתנדבים הגיעו ארצה במהלך המלחמה . רכים מאנשי מח"ל עברו על חוקי מדינותיהם בהתנדבם לשרת בצה"ל . המניעים להתנדבותם של אנשים אלה להילחם למען עצמאות ישראל היו רבים : תחושת הזדהות עם גורל העם היהודי בעקבות זוועות השואה באירופה , והרגשה שיש לאפשר כינון מדינה יהודית עצמאית בארץ ישראל , מחויבות הומאנית להגן על דמוקראטיה צעירה שהוקמה על פי משפט העמים , בהתאם להחלטת האומות המאוחדות , ואויביה שכניה מבקשים לחסלה בעודה כאבה , תרעומת על האימפריה הבריטית ואקטיביזם אנטי אימפריאליסטי בעיצומה של שקיעתו הסופית של עידן האימפריאליזם האירופי , פה ושם היו אצל אנשי מח"ל גם מניעים של הרפתקנות . ההתנדבות בארצות הברית ובקנדה  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור