קבלת פנים לספינת עולים המגיעה לנמל חיפה ועל סיפונה מעפילים ששהו במחנות המעצר בקפריסין, ינואר ?.1949? מראשית יוני 1948 ועד פברואר 1949 מנעו הבריטים יציאתם של עולים מקפריסין לארץ־ ישראל כדי שלא לאפשר את תגבור צה"ל בצעירים בעלי כושר קרבי.