גח"ל (גיוס חוץ לארץ) ותרומתו למערכה

גח'יל ( גיוס חוץ לארץ ) ותרומתו למערכה " חיילים טובים , אף שהיה משהו נוגה בהסתערות שלהם , " כך הגדיר המשורר חיים גורי את אנשי גח"ל ; והוא הכירם לפני ולפנים , הן כמדריך וכמפקד מטעם ארגון ה"הגנה" באירופה והן כסגן מפקד פלוגת רובאים , שחייליה היו אנשי גח"ל , בגדוד השביעי של הפלמ"ח בחטיבת הנגב . תגבור החטיבות הלוחמות בתקופת המבצעים היזומים ההתקפיים הגדולים של צה"ל בחודשי המלחמה האחרונים , מאוקטובר 1948 ואילך , שבהם הוכרע גורל המערכה הצבאית , היו רבים מאנשי הדרגים המסתערים ןה 1 7 ןךןמים , הודים צעירים משארית הפליטה באירופה , שהגיעו לחופי הארץ מיד עם צאת הבריטים ולאחר הקמת מדינת ישראל . רוב החטיבות הלוחמות של צה"ל , שנשחקו בראשית המלחמה ובקרבות הבלימה והתקפות הנגד אל מול פני הצבאות הערביים הפולשים בחודשים מאי , יוני ויולי , 1948 תוגברו לקראת המבצעים ההתקפיים האחרונים של המלחמה במגויסי גח"ל וביחידות גח"ל במספר שהלך ורב , עד שהיו חטיבות שבהן היו למעלה ממחצית הפלוגות הרובאיות ( כולל פלוגות החרמ '' ש על הזחל"מים ) מורכבות מטוראים אנשי גח"ל , ושפת הדיבור המקובלת בהן היתה יידיש . לקראת סוף המלחמה נ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור