ההתארגנות וההתעצמות בתקופת ההפוגה הראשונה

ההתארגנות וההתעצמות בתקופת ההפוגה הראשונה ארבעת השבועות של ההפוגה הראשונה 11 ) ביוני9- ביולי ( 1948 היו תקופת התארגנות גם לצבאות הערביים , שפלישתם נבלמה והם נאלצו להזרים כוחות נוספים מארצותיהם לארץ ישראל , וגם לצבא הגנה לישראל . בתקופה זו החלו החטיבות הלוחמות של צה"ל לקבל כאורח מסודר תגבורות של מגויסים חדשים מתושבי הארץ , של אנשי גח"ל ושל אנשי מח"ל . בתהליכי ההתארגנות שוקמו והוקמו יש מאין , בכל חטיבה , יחידות מקצועיות ויחידות ממוכנות ומשוריינות , שאנשיהן נעו על ג'יפים קרביים , זחל"מים ( על פי המצאי והרכש , ( שריוניות מתוצרת הארץ ומרכב שלל , ואפילו כמה טנקים . השינויים הארגוניים נסכם כאן את השינויים הארגוניים שהתחוללו ברמה שמעל לרמת חטיבה בתקופת ההפוגה הראשונה : ( א ) הוחלט להקים ארבע חזיתות אופראטיביות : בצפון , ב"צוואר הבקבוק" שבין חדרה לפתח תקווה , בזירת ירושלים ובדרום . הקמתן הסופית נדחתה ל 6 באוגוסט 1948 בגלל הוויכוח המדיני העז על מינוי מפקדים , שנבע מהסתייגותו של בן גוריון מהפיקוד הבכיר של יוצאי ה"הגנה" והפלמ"ח ומנטייתו למנות מפקדי חזיתות מבין אלה ששירתו בקצינים בצבא הבריטי . פר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור