מצודת נבי יושע (מצודת כ"ח) בגליל העליון. 28 אנשי פלמ"רו נפלו בהתקפות על מצודת טיגרט זו ב־15 באפריל וב־20 במאי ?,1948? עד לכיבושה מידי כוחות "צבא ההצלה" וצבא לבנון.