טנק סורי בקיבוץ דגניה אי. ההתקפה הסורית על שתי "הדגניות" נערכה בשילוב של טנקים קלים צרפתיים מטיפוס "ךנו" בעלי תותח 37 מ"מ, והיא נהדפה ב־20 במאי בקרבות מגע על תעלות המגן של הקיבוץ.